Veiligheid

Onderzoek en vervolgbehandeling.

Het verbeteren van de patiëntveiligheid is niet alleen een kwestie van het terugdringen van tekortkomingen, maar ook van het actief signaleren en benutten van nieuwe kansen om de zorg bij ons veiliger te maken. Patiëntveiligheid wordt niet aan het toeval overgelaten, maar optimaal georganiseerd. Zo werken we met een Veiligheidsmanagement Systeem (VMS) om patiëntveiligheid te organiseren. In het VMS wordt onder meer bijgehouden welke (bijna-)incidenten zich hebben voorgedaan.

1. Veiligheidscultuur
Een cultuur waarin we proactief aan de veiligheid werken en hier afspraken over maken, getraind worden op veilig handelen, gedisciplineerd zijn in de opvolging van protocollen, onveilige situaties signaleren en benoemen, actief omgaan met op onverwachte risico’s en leren van fouten.

2. Risicoanalyse
Het leren van ongewenste situaties (achteraf) en het verkleinen en voorkomen van risico’s (vooraf).

3. Systematisch verbeteren
Gestructureerd en continu de zorg borgen, verbeteren en vernieuwen.

Veiligheidsstappen:
U kunt zelf bijdragen aan de patiëntveiligheid tijdens uw verblijf bij ons door vragen te stellen over wat u onduidelijk vindt en het te melden als dingen anders gaan dan afgesproken.

Voorbereiding gesprek met de arts:
– zet uw vragen op papier
– wat zijn uw verwachtingen en wensen
– neem gerust iemand mee naar het gesprek, twee horen meer dan één

Geef aan welke medicijnen u gebruikt:
– schrijf op welke medicijnen u gebruikt en neem deze lijst mee, laat eventueel uw apotheek een meest recente lijst voor u maken.
– neem, indien mogelijk, uw medicijn doosjes mee naar de arts om deze te laten zien
– laat weten voor welke medicijnen u allergisch bent