ME/CVS

Hier komt meer informatie over ME/CVS. Ook verwijzingen naar de ‘tab-bladen’.

Research Fukuda Criteria Canadese Criteria

 

Meer informatie?

Indien u meer informatie wilt ontvangen over behandelingen of behandelwijzen verzoeken we u vriendelijk contact op te nemen. Voorafgaand aan uw behandeling wordt u geacht het Informed Consent Formulier gelezen te hebben. U ondertekent het formulier dat u overhandigt krijgt alvorens de behandeling te kunnen starten. Dit formulier wordt conform de daarvoor geldende richtlijnen in uw dossier bewaard. Eenzelfde toestemmingsformulier dient ook ondertekent te worden in geval van een afgesproken behandelplan.