ME/CVS

Hier komt meer informatie over ME/CVS. Ook verwijzingen naar de ‘tab-bladen’.

Criteria (diagnose) Onderzoeken Behandelingen Research Fukuda Criteria Canadese Criteria

 

Meer informatie?

Indien u meer informatie wilt ontvangen over behandelingen of behandelwijzen verzoeken we u vriendelijk contact op te nemen. Voorafgaand aan uw behandeling wordt u geacht het Informed Consent Formulier gelezen te hebben. U ondertekent het formulier dat u overhandigt krijgt alvorens de behandeling te kunnen starten. Dit formulier wordt conform de daarvoor geldende richtlijnen in uw dossier bewaard.