Behandelingen elders en bij SCZ

Hier vind u informatie over de meest gangbare behandelingen, nodig voor verschillende hartziekten. Deze behandelingen vinden niet bij Stichting Cardiozorg plaats, maar u wordt naar een voor u passend centrum verwezen in overleg met u.

CardioversieElektrisch of chemisch PV ablatiePulmonaal vene ablatie DotterenPCI en stent CABGBypass operatie Pacemaker PM implantatie ICDInwendige defibrillator HarkleppenHartklepoperatie MAZE operatieHartritme chirurgie

Ten aanzien van behandelingen voor orthostatische intolerantie danwel behandeling van hypo- en hypertensie wordt dit individueel bekeken en wordt u hierover geinformeerd.

Meer informatie en toestemming voor behandelen?

Indien u meer informatie wilt ontvangen over behandelingen of behandelwijzen verzoeken we u vriendelijk contact op te nemen. Voorafgaand aan uw behandeling wordt u geacht het Informed Consent Formulier gelezen te hebben. U ondertekent het formulier dat u overhandigt krijgt alvorens de behandeling te kunnen starten. Dit formulier wordt conform de daarvoor geldende richtlijnen in uw dossier bewaard.