Skip to content

Veiligheid & Privacy beleid

Het verbeteren van de patiëntveiligheid is niet alleen een kwestie van het terugdringen van tekortkomingen, maar ook van het actief signaleren en benutten van nieuwe kansen om de zorg bij ons veiliger te maken. Patiëntveiligheid wordt niet aan het toeval overgelaten, maar optimaal georganiseerd. Zo werken we met een Veiligheidsmanagement Systeem (VMS) om patiëntveiligheid te organiseren. In het VMS wordt onder meer bijgehouden welke (bijna-)incidenten zich hebben voorgedaan.

Meer weten over ons?

Onderzoek & Vervolgbehandelingen

Veiligheidscultuur
Een cultuur waarin we proactief aan de veiligheid werken en hier afspraken over maken, getraind worden op veilig handelen, gedisciplineerd zijn in de opvolging van protocollen, onveilige situaties signaleren en benoemen, actief omgaan met op onverwachte risico’s en leren van fouten.

Risicoanalyse
Het leren van ongewenste situaties (achteraf) en het verkleinen en voorkomen van risico’s (vooraf).

Systematisch verbeteren
Gestructureerd en continu de zorg borgen, verbeteren en vernieuwen.

Veiligheidsstappen:
U kunt zelf bijdragen aan de patiëntveiligheid tijdens uw verblijf bij ons door vragen te stellen over wat u onduidelijk vindt en het te melden als dingen anders gaan dan afgesproken.

Voorbereiding gesprek met de arts:
– zet uw vragen op papier
– wat zijn uw verwachtingen en wensen
– neem gerust iemand mee naar het gesprek, twee horen meer dan één

Geef aan welke medicijnen u gebruikt:
– schrijf op welke medicijnen u gebruikt en neem deze lijst mee, laat eventueel uw apotheek een meest recente lijst voor u maken.
– neem, indien mogelijk, uw medicijn doosjes mee naar de arts om deze te laten zien
– laat weten voor welke medicijnen u allergisch bent

Privacy beleid Stichting Cardiozorg

Versie 0.1 Deze pagina is voor het laatst aangepast op [24-05-2018]. Deze pagina wordt regelmatig gecheckt en bij updates ook aangepast.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Stichting Cardiozorg. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting Cardiozorg niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Stichting Cardiozorg respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting Cardiozorg of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u na een langere periode geen contact hebt gehad voor behandeling of begeleiding betekend dat u niet meer bij ons onder controle bent en wij u geen receptuur meer kunnen verschaffen, danwel in kunnen gaan op medische vragen. Daarvoor is op dat moment uw huisarts weer verantwoordelijk.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting Cardiozorg of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan voor medische dossiervorming, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Wij gebruiken geen cookies op onze website.

De persoonsgegevens die verzameld worden zijn: naam, voorletters, BSN, geboortedatum, adres gegevens, telefoonnummer, e-mail adres en polis nummer verzekering. Dit met de volgende doelen:

  • Uw medische onderzoeken/gegevens te verwerken in een brief/dossier welke aan uw huisarts ter beschikking wordt gesteld. U kunt hier een afschrift van ontvangen.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren of om uw vragen te beantwoorden.
  • Uw gegevens te verwerken en te verstrekken aan een zorginstelling indien een doorverwijzing nodig is.
  • Het afhandelen van onze declaratie met uw zorgverzekeraar.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht worden. Verzoeken om informatie van uw gegevens, worden vrijwel altijd via u teruggekoppeld, d.w.z. u ontvangt van ons wie een verzoek om informatie heeft gedaan en krijgt deze informatie van ons, zodat u deze zelf kan doorspelen als u dat wilt.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zijn onderdeel van uw medisch dossier. U heeft recht op inzage in dit dossier.  Wij zijn als zorgverleners verplicht indien u een medisch dossier bij ons heeft deze gegevens tenminste 15 jaar te bewaren.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Stichting Cardiozorg
info@stichtingcardiozorg.nl