Skip to content

Vergoedingen & Wachttijden nieuwe patiënten

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U bent dan wel bijna altijd eerst het met uw zorgverzekeraar afgesproken eigen risico verschuldigd (namelijk voor kosten die vergoed worden uit de basisverzekering). Dit bestaat uit een verplicht deel, maar soms ook uit een door u vrijwillig gekozen extra deel. Maar toch ook voor uzelf kan een bezoek aan SCZ financiële gevolgen hebben. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de kosten van uw behandeling worden betaald.

Wat kost een behandeling?

De zorg in Nederland gaat met DBC’s (Diagnose Behandeling Combinatie).  De prijs van de DBC is gebaseerd op het gemiddelde van de kosten die voor alle vergelijkbare behandelingen gemaakt worden. Dat betekent dat niet iedere scan, verpleegdag of ander onderdeel van de behandeling apart in rekening wordt gebracht. Aangezien een DBC een gemiddelde is, kan het zijn dat bij u meer of minder dan het aantal onder de DBC vallende verrichtingen zijn gedaan. Dat is een consequentie van het DBC-systeem.
Pas als uw behandeling beëindigd is, kan SCZ alle gegevens over de geleverde zorg in rekeningen omzetten. Vanaf dat moment is voor zowel SCZ als de patiënt de prijs van de behandeling duidelijk. Na beëindiging van de behandeling ontvangt de zorgverzekeraar (en/of de patiënt, afhankelijk van de zorgverzekeraar) de rekening. U moet er rekening mee houden dat u een eventuele nota voor de zorgverzekeraar pas na geruime tijd ontvangt. Zorgverzekeraars hebben er voor gekozen met SCZ geen contract af te sluiten. Dit betekent dat voor deze gevallen de passantentarieven in rekening gebracht worden.

U kunt worden doorverwezen door uw huisarts of een specialist. Indien uw verwijzing niet van uw huisarts komt, is het raadzaam, deze als primair aanspreekpunt hier wel over in te lichten en goedkeuring te krijgen. Recentelijk hoorden wij van een ziektekostenverzekeraar, dat deze een verwijzing alleen maar voor dat jaar beschouwen. Dit betekent dus: jaarlijks een nieuwe verwijzing. Derhalve: controleer uw polis goed!

Om een afspraak te kunnen maken met een medisch specialist, hebt u altijd een geldende verwijzing nodig. Zonder verwijzing worden de kosten niet vergoed door de zorgverzekeraars. Wij controleren de verwijzing altijd eerst op correctheid en compleetheid alvorens u van een afspraak te voorzien.

Let op: Stichting Cardiozorg voert een zogenoemd no-show-beleid. Heeft u een afspraak en bent u verhinderd, geef dit dan vroegtijdig door. We zien ons genoodzaakt om afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd in rekening te brengen. Afspraken van anderhalf uur of langer dienen 72 uur of langer tevoren te worden afgezegd. De kosten hiervoor zijn €30 (afspraken van een half uur), €60 (afspraken van een uur), €90 (afspraken van anderhalf uur) of €120 (afspraken van 3 uur). Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Wat zijn de wachttijden?

Vanaf 1 augustus 2021 wordt volgens een nieuwe regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa) de wachttijden voor een eerste polikliniek bezoek weergegeven via de door deze autoriteiten ingestelde Zorgbeeldportaal. De wachttijden zijn derhalve niet meer actueel op onze website zichtbaar conform deze regelgeving.

Vergoeding 2023-2024

Stichting Cardizorg heeft geen contracten met zorgverzekeraars aangezien zij daar vanaf zagen. Er lopen ook geen onderhandelingen hiervoor. Dit betekend dat er voor het ontvangen van zorg een vrije keuze/restitutie of combinatie polis nodig is, waarbij er 100% marktconforme vergoeding voor medisch specialistische zorg is.  Voor de labels van Multizorg (als ONVZ, zorg en zekerheid, ENO, Salland etc) en Menzis hebben wij besloten hier geen zorg aan te kunnen leveren. Sinds kort geld dit ook voor DSW/Stad Holland en ASR. Dit laatste is een besluit van onze kant.

In het geval van CZ en Achmea of hun labels moet u zelf de rekening indienen. In geval van VGZ en eucare en alle labels die hieronder vallen declareren wij elektronisch. In bijgevoegd overzicht van zorgwijzer alle zorgverzekeraars momenteel in Nederland, met ook uitleg wat labels zijn. Bijgevoegd ook een overzicht van de verzekeraars/polissen van de basisverzekering inclusief hoe de polis heet en hoeveel hij per maand kost. Dit hopelijk om het gemakkelijker en overzichtelijker te maken.

Bij geen contract is er sprake van marktconforme tarieven. Deze verschillen per verzekeraar en onze facturen kunnen dus niet een weerspiegeling van deze bedragen zijn: wij hanteren een tarief: de passantentarieven. U heeft een vrije keuze ofwel restitutie polis (basisverzekering) als in uw polis benoemd staat dat u 100% vergoeding van marktconforme tarieven krijgt bij niet gecontracteerde zorg. Indien dit een lager percentage is, is er sprake van een natura polis, en is het percentage vergoeding niet gebaseerd op marktconforme tarieven, doch op lagere gemiddelde contract tarieven. In een dergelijk geval komt u bij ons niet in aanmerking voor onderzoek en behandeling.

Vergoedingen 2024

Vergoedingen 2023

Zorgverzekeraars in Nederland

Zorgverzekeraars en mogelijke polissen voor 2024