skip to Main Content

Behandelingen elders

Hier vind u informatie over de meest gangbare behandelingen, nodig voor verschillende hartziekten. Deze behandelingen vinden niet bij Stichting Cardiozorg plaats, maar u wordt naar een voor u passend centrum verwezen in overleg met u.

Maak een afspraak

“Behandeling op maat met persoonlijke aandacht en tijd voor de patiënt

Hartkleppen

MAZE operatie

Ten aanzien van behandelingen voor orthostatische intolerantie danwel behandeling van hypo- en hypertensie wordt dit individueel bekeken en wordt u hierover geinformeerd.

Meer informatie over Stichting Cardio Zorg?